Sprzątanie przychodni i placówek medycznych


AZONA oferuje kompleksową obsługę dla przychodni, obiektów medycznych i placówek służby zdrowia. Dbamy o czystość i higienę szpitali, zapewniając komfort i bezpieczeństwo ich użytkowników: personelu medycznego i pacjentów. Sprzątanie obiektów medycznych realizujemy w oparciu o plan higieny oraz szczegółowe procedury i instrukcje postępowania. Pracownicy, świadczący usługi sprzątania w obiektach medycznych, są przeszkoleni i posiadają wiedzę z zakresu higieny szpitalnej. Aby zapewnić niezawodną czystość pomieszczeń szpitalnych, do sprzątania szpitali używamy wyłącznie specjalistycznych środków do mycia i dezynfekcji powierzchni, a także odpowiednich narzędzi i sprzętu. Właściwy dobór preparatów, organizacja pracy oraz nowoczesne technologie, jakie stosujemy, stanowią gwarancję należytego utrzymania czystości i higieny placówek szpitalnych.

Sprzątanie szpitali i obiektów medycznych obejmuje:

  • realizację usług w oparciu o plan higieny i dezynfekcji, uwzględniający podział na strefy
  • przestrzeganie procedur higienicznych i instrukcji, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
  • usługi okresowe i specjalistyczne, realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem
  • całoroczne utrzymywanie w czystości terenów zewnętrznych wokół szpitali
  • pielęgnację terenów zielonych, prace ogrodnicze
  • uzupełnianie środków higieny, myjących i dezynfekcyjnych